Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...

Klausimas Tarybai pateiktas „neparuoštas“. Kas už tai turėtų atsakyti?

Vilkaviškis.info

Iš birželio 28 dieną vykusio Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės buvo išbrauktas klausimas „Dėl visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo pakeitimo“ pakeitimo. Pateiktame svarstyti klausime buvo siūloma panaikinti du reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščius, kurie dubliuojasi su analogišku UAB „Kautra“ maršrutu ir didina savivaldybės išlaidų nuostolius, mat už keleivių vežimą 2013 m. sausio mėn. nuostolių Savivaldybė kompensavo 1689,65 Lt, vasario mėn. kompensuojama suma sudarė 2072,59 Lt, kovo mėn. – 1746,67 Lt.
Nors savivaldybė savo biudžetą pajėgi tvirtinti tik dešimčiai mėnesių, ir neaišku, kas metų pabaigoje lauks mokytojų bei kitų biudžetininkų atlyginimų, tarybos nariai šio klausimo sprendimą pasiūlė išimti iš darbotvarkės kaip neparuoštą, prarandamos sumos jiems įspūdžio nepadarė. Tik trys tarybos nariai: Gintautas Plečkaitis, Rimvydas Žiemys ir Petras Žilionis buvo už tai, kad reikėtų šį klausimą svarstyti. R. Žiemys kaip tik priminė tos dienos aktualiją - pas Premjerą vykusį savivaldybių skolų svarstymą, o nuostolius nešantys maršrutai ir yra vienas iš šių skolų šaltinių.

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...

Atostogos Kroatijoje

7Šią vasarą nusprendžiau dalį savo atostogų praleisti Kroatijoje. Kelione nenusivyliau: orai pasitaikė neblogi, tad laikas, kurį užtrukome, prabėgo kaip viena diena. O ir pamatėme ne tiek mažai: iš aštuonių nacionalinių parkų, esančių Kroatijoje, apsilankėme keturiuose – ėjome Paklenicos kanjonu, žavėjomės Krka upės kriokliais, iš Zadaro plaukėme į Kornati salas ir mėgavomes Plitvicos ežerų grožiu. Sužavėjo Splitas, Trogiras ir Dubrovnikas.
Beje, ši valstybė nuo liepos pirmos tampa Europos Sąjungos nare, o istorija, kurią turi ši Balkanų pusiasalio šalis, – išties turtinga ir įdomi. Tiesa, stojimo į ES kai kurie Kroatijos žmonės šiek tiek prisibijo, mat turi nacionalinį gėrimą „rakiją“, kuria kol kas prekiauja be jokių apribojimų, o tapus ES nare, laikantis ES direktyvų, gali tekti ją apmokesdinti akcizais. Pačių kroatų girtų tikriausiai nepamatysite, ne šio geria nedaug, tiksliau, vartoja daugiausiai jį kaip vaitus. Ir dar: kaip ir kaimyninėje Lenkijoje, taip ir Kroatijoje taikomas ne vienas PVM dydis, o keli. Kroatijos atveju – 5 ir 25 proc.

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...

Vilkaviškio Rotary klube pasikeitė prezidentas

2013-06-28, penktadienį, Vilkaviškio „Rotary“ klube įvyko rotacija – pasikeitė klubo prezidentas. Naujuoju klubo prezidentu tapo bankininkas Dainius Čeplikas. Beje, naujasis klubo prezidentas gyvena Marijampolėje, bet yra Vilkaviškio „Rotary“ klubo narys. Tai – ne vienintelis atvejis, kai klubams priklauso žmonės iš gretimų rajonų. Buvęs Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Kasparaitis priklausė Marijampolės „Rotary“ klubui.
Skaitytojai taip pat turėtų žinoti, kad „Rotary“ organizacijoje nusistovėjo rotacijos principas: prezidentas renkamas vieniems metams, o „Rotary“ organizacijos, kuri įkurta 1905 metais Čikagoje, pradininku laikomas teisininkas Polas Persis Haris. „Rotary“ misija yra  rūpintis kitais, palaikyti aukštus etikos standartus bei skatinti pasaulinį supratimą, gerą valią ir taiką bendraujant verslininkams, įvairių sričių profesionalams ir visuomenės lyderiams.

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...

Birželio 20 d. vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

2013 m. birželio 20 d. Šakių rajono savivaldybėje posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba. Posėdis buvo surengtas Plokščių miestelio vidurinėje mokykloje, kurioje, įgyvendinant Marijampolės regiono plėtros tarybos atrinktą regioninį projektą „Plokščių daugiafunkcio centro steigimas“ bei panaudojant Europos Sąjungos fondų lėšas, buvo įsteigtas Universalus daugiafunkcis centras.  
Posėdyje svarstyta 11 klausimų, priimti 9 sprendimai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeitus jos deleguotus atstovus regionų plėtros tarybose pasikeitė ir Marijampolės regiono plėtros tarybos sudėtis. Vietoje Birutės Kažemėkaitės, Kalvarijos savivaldybės tarybos narės, Vyriausybė į Marijampolės regiono plėtros tarybą paskyrė Valdą Tumelį, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją. Posėdyje buvo išrinktas naujas Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas, kuriuo tapo ilgametis Tarybos narys Rimvydas Žiemys, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...

Pasikeitė kai kurie Medžioklės įstatymo punktai

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo pakeitimus (Žin., 2013, 67-3335). Vadovaujantis jais, medžioti draudžiama  kapinėse, urbanizuotose teritorijose, valstybiniuose rezervatuose ir rezervatuose, esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, rezervatinėse apyrubėse ir kitose teritorijose, kuriose šią veiklą draudžia įstatymai ir kiti teisės aktai, kitose teritorijose, kuriose atsižvelgiant į vietos sąlygas negali būti medžiojama.  Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas nepatenkantys žemės sklypai, kuriuose jų savininkai, vadovaudamiesi šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, uždraudė medžioti, laikomi medžioklės plotais, kuriuose medžioti laikinai uždrausta. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas nepatenkantys žemės sklypai, kurių savininkai šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikė sprendimą nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas, taip pat laikomi medžioklės plotais, kuriuose medžioti laikinai uždrausta, kol šio Įstatymo 8 straipsnio 12 dalyje nurodyta rašytinė sutartis bus perduota Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui. Medžioklės plotuose, kuriuose medžioti laikinai uždrausta, leidžiama tik surasti ir sumedžioti iš kitų medžioklės plotų čia atklydusius sužeistus gyvūnus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka. Tačiau jeigu iškyla medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamųjų ligų pavojus ir privalomi nurodymai dėl šių gyvūnų gausos reguliavimo yra vykdytini žemės sklype, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti, šių nurodymų įgyvendinimą organizuoja žemės sklypo savininkas.
Stambesniems žemės savininkams padaryta dar viena išlyga:  privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos.

Su visu teisės aktu galite susipažinti čia.

 

Komentuoti (0)

Vilkaviškiečiai galės gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti

Informuojame, kad 2013 m. birželio 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-244 paskirstytas valstybės remiamų būsto kreditų limitas savivaldybėms.
Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, valstybės remiamus būsto kreditus teiks AB ,,Swedbank“.
Valstybės remiamų būsto kreditų teikimui Vilkaviškio, Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajonų savivaldybėms skirta 1800 tūkst. litų.

Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus:

Komentuoti (1)

Skaityti daugiau...

Mintimis sugrįžo į Sąjūdžio gimimo metus

Dangyra APANAVIČIENĖ, „Santaka“, 2013 m., Nr. 67

Penktadienį Vilkaviškyje buvo paminėtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-etis. Į šventę, vykusią Vilkaviškio kultūros centro mažojoje salėje, susirinko tik saujelė Sąjūdžio aktyvistų ir vos keletas buvusios iniciatyvinės grupės narių. Jubiliejinį Sąjūdžio renginį organizavo Vilkaviškio krašto muziejus. Tad pirmieji susirinkusiuosius pasveikino šventę vedę muziejaus darbuotojai – direktorius, istorikas Antanas Žilinskas ir muziejininkė Elena Rupeikienė. Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė rajono Savivaldybės meras Algimantas Antanas Greimas. Jis Sąjūdžio metus pavadino įdomiu istoriniu laikotarpiu ir pasidžiaugė, kad kylantis judėjimas tuomet baigėsi taikiai, nors, A. A. Greimo teigimu, buvo užmačių Lietuvoje sušaudyti apie 200 tūkst. žmonių. Kaip visada, jausmingą kalbą pasakė dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Prelatas kėlė klausimą, ar nereikia šiandien tautai, pamiršusiai idėją ir paskendusiai interesų liūne, naujo Sąjūdžio. Dvasininkas kvietė žmones iš naujo prabusti ir kurti Lietuvą. Išsamų, istoriniais faktais paremtą ir chronologine tvarka išdėstytą pranešimą pateikė A. Žilinskas, Sąjūdyje dalyvavęs nuo pat jo pradžios. Jis susirinkusiuosius mintimis sugrąžino į 1988 m. ir leido neakivaizdžiai pakeliauti Sąjūdžio takais, vardijo žmones, kėlusius naujam gyvenimui. Leonas Čeplevičius, Kostas Janulaitis, Valentinas Piečiukaitis, Vidmantas Mickevičius, Algimantas Zeikus, Artūras Simanavičius, Jonas Mačys, Juozas Jurkynas, Saulius Vabalas, Kazimieras Baršauskas, Dalytė Šileikienė, Bronius Šalčius, Arvydas Žardinskas, Raimundas Dapševičius, Pijus Dadurkevičius, Pijus Kilikevičius, Stasė Dambravienė ir daugelis kitų rajono gyventojų, anksčiau ar vėliau įsijungusių į šį iš tautos gelmių gimusį judėjimą. Kai kurių sąjūdiečių jau nebėra tarp gyvųjų, tad šviesus jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Į Sąjūdžio laikus šventės dalyvius grąžino ir to meto mitingų dvasia kalbėję K. Janulaitis bei B. Šalčius. Vilkaviškiečius sveikino ir savo potyriais Lietuvai lemtingais metais dalijosi svečiai – Seimo narys, iki šių metų balandžio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybai vadovavęs Rytas Kupčinskas bei su Sąjūdžiu užaugusi jauna Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė. Renginys vyko jaukioje aplinkoje, salę puošė istorinė prieškariu ant Vilkaviškio geležinkelio stoties bokšto plevėsavusi vėliava, kuri apkeliavusi pasaulį tik po keleto dešimtmečių vėl grįžo į Vilkaviškį. Renginio vedėjas A. Žilinskas buvo pasipuošęs trispalve skarele iš pirmojo Sąjūdžio mitingo. Svarbiausi Sąjūdžio gimimo Vilkaviškyje momentai – mitingai, susirinkimai, žmonės, tuo metu leista spauda, paminklų statyba – buvo užfiksuota istorinėje vilkaviškiečio Romo Eidukevičiaus fotoparodoje „Dek, Sąjūdžio ugnie“. Renginio metu keletas vilkaviškiečių buvo apdovanoti Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininko padėkomis ir atminimo ženklais „Su Sąjūdžiu už Lietuvą“. Ne vieną puikų koncertinį numerį šventės dalyviams dovanojo Vilkaviškio muzikos mokyklos mokiniai ir pedagogai. 

Komentuoti (0)

M. Montvilaitės premija įteikta antrą kartą

Jau antrus metus Pilviškių „Santakos“ gimnazija džiaugiasi gražia iniciatyva: vienam iš mokinių skiriama Marijos Montvilaitės premija. Premijos įteikti šiemet atvyko M. Montvilaitės giminaičiai Juozas Dautartas ir Lidija Kuzmienė.
Marija Montvilaitė – Opšrūtų kaimo (Pilviškių sen.) gyventoja, gyvenimą skyrusi lietuvybės dvasiai stiprinti. Premijos tikslas – įprasminti M. Montvilaitės veiklą ir skatinti Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokinius domėtis krašto, regiono tautiniu, kultūriniu paveldu, ugdyti jų kūrybinius, meninius, mokslinius gebėjimus, stiprinti bendruomenės visuomeninę, kraštotyrinę ir kultūrinę veiklą. 1000 Lt premija skiriama III arba IV gimnazijos klasės mokiniui už meninę, kultūrinę, mokslinę, kraštotyrinę, visuomeninę veiklą. Nominantus siūlo ir nugalėtoją renka patys mokiniai. 
Šiais metais, Paskutinio skambučio šventės metu, premiją gavo III gimnazijos klasės mokinys Laurynas Mockeliūnas. Jis atitiko visus keliamus kriterijus. Vaikinas aktyviai ir sėkmingai dalyvavo įvairiuose gimnazijos, regiono, krašto projektuose, vykdė pilietiškai ir tautiškai aktyvią bei kūrybingą veiklą savo mokykloje ir už jos ribų, sėkmingai mokėsi, lyderiavo tarp bendramokslių, pelnė palankias mokytojų ir gimnazijos vadovų rekomendacijas. Tolimesnė vaikino veikla orientuota į kultūrą, meną, mokslą ir Lietuvos ateitį. Ne kartą L. Mockeliūnas garsino Pilviškių „Santakos“ gimnazijos vardą rajone ir respublikoje. 
Nugalėtojui prieš akis svarbus etapas – IV gimnazijos klasė. Tai kelia daugybę minčių ir mokslinių idėjų kitiems mokslo metams. Tikimės, kad mūsų bendramokslis nenuleis rankų, jo darbus vėl lydės sėkmė. 

Paulina URBANAVIČIŪTĖ 
Jaunųjų korespondentų būrelio narė

Komentuoti (0)