Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...

TS-LKD Tarybos nariai patvirtino kandidatų į Europos Parlamento rinkimus sąrašą

Šį šeštadienį Vilniuje posėdžiavę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Tarybos nariai po reitingavimo apsisprendė dėl kandidatų į Europos Parlamento rinkimus sąrašo, kurį patvirtino bendru sutarimu.
1 Saudargas Algirdas
2 Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė
3 Landsbergis Gabrielius
4 Andrikienė Laima Liucija
5 Zingeris Emanuelis
6 Masiulis Kęstutis
7 Bilotaitė Agnė
8 Vidžiūnas Arvydas
9 Pupinis Edmundas
10 Aleknaitė-Abramikienė Vilija
11 Jonuška Alfredas
12 Abramavičius Arnoldas
13 Jarmolenko Vladimir
14 Dautartas Julius
15 Šimėnas Jonas
16 Juozapaitis Vytautas
17 Bacevičius Vaidotas
18 Skaistys Audrius
19 Leleiva Žilvinas
20 Žilinskas Rokas
21 Pečeliūnas Saulius
22 Rutkauskas Gvidas
23 Podolskaitė Violeta
24 Venckūnas Vytautas
25 Duobaitė-Bumbulienė Rasa
26 Sugintas Antanas
27 Stanslovas Vytautas
28 Jurkevičius Evaldas

 

Komentuoti (0)

Tauragėje vykusioje diskusijoje apie regionų politiką - siūlymai sugrąžinti jaunimą į regionus, skatinti verslą, medžioti užsienio investicijas

Sausio 17 d. Tauragės savivaldybėje įvyko diskusija apie Lietuvos regionų politiką, kurią inicijavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) šešėlinės vyriausybės regionų plėtros ministrė Agnė Bilotaitė bei parlamentaras Stasys Šedbaras. Renginyje taip pat dalyvavo TS-LKD pirmininkas Andrius Kubilius, šešėlinis energetikos ministras Dainius Kreivys, Investuotojų forumo direktorė Rūta Skyrienė, Laisvosios rinkos instituto atstovas Laurynas Rekašius. Į renginį gausiai susirinkę verslininkai, politikai, bendruomenių atstovai diskutavo, ką reikia padaryti, kad Tauragės rajono žmonėms gyventi būtų geriau, mažėtų nedarbas, o jaunimas sugrįžtų į rajonus.
Renginyje kalbėjęs A. Kubilius teigė, kad tinkamo Europos Sąjungos fondų įsisavinimo nepakanka, reikalinga tokia regionų politika, kuri leistų pritraukti investicijas ir kurti darbo vietas. Anot jo, pačios savivaldybės turi būti suinteresuotos, kad užsienio investuotojai norėtų savo pinigus investuoti rajonuose.
„Reikėtų subsidijuoti tuos investuotojus, kurie pasirenka ateiti į silpnesnes savivaldybes“, – sakė A. Kubilius. – Tačiau reikia dirbti. Jei sėdėsi kabinete ir lauksi, kol ateis investicijos, taip gali pralaukti ir visą gyvenimą“. Kaip teigiamą pavyzdį, jis paminėjo Tauragėje veikiantį industrinį parką, kurio vadovas Darius Stankus deda didžiules pastangas, siekdamas pritraukti užsienio investuotojus.

Komentuoti (1)

Skaityti daugiau...

Pasaulinės energetikos tarybos (WEC) ataskaita

Gerėjant pragyvenimo sąlygoms Kinijoje ir kitose besivystančiose valstybėse, kurios turi didelę populiaciją, paskutiniuoju metu labai auga energetinių resursų poreikis, didėja pagrindinio elektros energijos gamybos šaltinio –  anglies – poreikis, o tuo pačiu auga  ir anglies dvideginio emisija į atmosferą. Išsamiau su situacija pasaulinės energetiko srityje galite susipažinti Pasaulinės energetikos tarybos interneto svetainėje pavartę 2013 metų ataskaitą.

Komentuoti (0)

Iniciatyva „Neužmirštuolė“: Aš prisimenu, kodėl mes esame laisvi!

Prisiminkime tuos, kurių dėka šiandien gyvename laisvoje Lietuvoje. Prisijunkite prie iniciatyvos ir parodykite, jog ir Jūs neužmiršote. Žuvusius ir nukentėjusius už Lietuvos laisvę atminkime su pagarba, džiaugsmu ir dėkingumu. Parodykime, jog jų dovana ateities kartoms neliko pamiršta www.neuzmirsk.lt

 

Komentuoti (0)

Laima Andrikienė. Protų mūšiuose dalyvauju, grumtynėse – ne. Ne mano žanras.

Laimos Andrikienės atsakymas Andriui Navickui į straipsnį „Kokios Europos Sąjungos norime? Tėvynės sąjunga bandys pakartoti sėkmę

Bernardinai.lt redaktorius Andrius Navickas kelia aktualų klausimą: kokios Europos Sąjungos norime? Tai ilgų diskusijų tema, bet gegužės gale, balsuodami per rinkimus į Europos Parlamentą, Lietuvos piliečiai pateiks savo asmeninius atsakymus į šį klausimą. Vieni – apgalvotus, antri – nulemtus kokios nors įtakos, o treti, iš viso nebalsuodami, irgi pareikš tam tikrą poziciją, net jeigu mano, kad jos apskritai neturi.
Taigi viskas yra labai susiję. Ir ES ateities vizija, ir maža lietuviška komanda milžiniškame Europos Parlamente, kuri yra ir mūsų šalies veidas, ir balsas, ir veiksmas. Ką žmonės deleguos tam darbui, tą ir turėsime.

Apie formalųjį požiūrį ir nuoširdumą

Štai A. Navickas rašo: „Neabejoju, jog dauguma Lietuvos žmonių palaiko Rytų partnerystės programą ir norėtų, kad Ukraina žvelgtų į ES, o ne Rusiją. Tiesa, galima kelti ir komplikuotesnį klausimą: kiek esame pasiryžę finansiškai prisidėti prie ES plėtros kaštų?“
Kadangi teko visą šią kadenciją darbuotis su Rytų partnerystės programa kaip vienai iš EURONEST parlamentinės asamblėjos Socialinių reikalų, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komiteto vadovų, taip pat kaip Tarptautinės prekybos komiteto nuolatinei pranešėjai Pietų Kaukazui, labai gerai žinau, kokios didelės pastangos buvo įdėtos siekiant ES rytines kaimynes – Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą atgręžti senosios Europos pusėn. Tie, kas neabejingi šiai temai, gerai žino, ko buvo pasiekta. Suprantama, darbas ta pačia linkme bus tęsiamas ir per kitą Europos Parlamento kadenciją. Jau kitos kadencijos europarlamentarams teks įsiklausyti į savo piliečių nuomonę dėl „demarkacinės ribos, atskiriančios ne Europą“. Labai svarbu kalbėti, diskutuoti ir suprasti vieniems kitus. Toks požiūris taikytinas ir visoms kitoms veiklos sritims.
Galima šaipytis iš eurobiurokratų, iš neva formalių Europos piliečių metų, kokiais buvo paskelbti 2013-ieji, tačiau, mielieji, ar ne nuo mūsų pačių čia, Lietuvoje gyvenančių, priklauso, ar idėja taps parodomąja ir deklaratyvia, ar gyvybinga? Jokio formalumo nejutau globodama didelį Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) inicijuotą projektą „Mano Europa. Mano teisės“, skirtą būtent Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai. Džiaugiausi galėdama nacionalinių studentų ir moksleivių konkursų nugalėtojams padovanoti įsimintiną kelionę į Europos Parlamentą.
Taip pat nemanau, kad Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai, buvo tik „drausminga instrukcijų, kurias surašė eurobiurokratai, vykdytoja“.  Buvo šiame darbe ir daug iniciatyvų, ir azarto. Kai Seimo vadovams, Užsienio reikalų ministerijai pasiūliau idėją vasarą surengti EuroLat parlamentinės asamblėjos, vienijančios Lotynų  valstybių nacionalinių ir regioninių parlamentų ir Europos Parlamento narius, komitetų posėdžius Vilniuje, sulaukiau nuoširdaus pritarimo ir palaikymo. Tai nebuvo „iš viršaus“ nuleista idėja. Tačiau žinau, kad daugiau nei du šimtai dalyvių iš kelių dešimčių pasaulio šalių iki šiol su pagarba prisimena mūsų šalį kaip didelės politinės kultūros valstybę, sugebėjusią į tokį lygį pakilti per pora dešimtmečių. Kartais mes patys nesugebame įvertinti to, ką pasiekėme.

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...

Tarybos posėdis: kaip per sviestą... kartais su buldozeriu

Vilkaviškis.info

Gruodžio priešpaskutinę dieną Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis prasidėjo ne taip sklandžiai, kaip buvo numatyta - vėlavo VRK atstovė, kuriai turėjo prisiekti naujoji tarybos narė socialdemokratė Lina Kochanskienė, mandatą gavusi jo atsisakius Algirdui Bagušinskui. Nors, kol naujoji tarybos narė galėjo balsuoti, praėjo beveik pusė posėdžio, valdantiesiems palaikymo nepritrūko ir visi klausimai buvo priimti pagal jų norą.
Darbotvarkėje buvo numatyti svarstyti 32 pagrindiniai ir dar 6 papildomi klausimai. Iš darbotvarkės buvo vienbalsiai išimti 7 klausimai dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų pripažinimo nereikalingais ir teikimo įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą.
Antikorupcinės komisijos pirmininkas Rimvydas Žiemys pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti ir klausimą dėl UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ reorganizavimo nutraukimo, nes nėra teisės akto antikorupcinio vertinimo, kuris jo nuomone šiam atvejui tikrai reikalingas. Jam pritarė ir tarybos narys Algimantas Antanas Greimas, pasigedęs šio klausimo svarstymo aiškumo ir skaidrumo. „Žmonės turi žinoti, kokį „disneilendą“ jūs ketinate ten kurti“, - sakė A.A. Greimas, priminęs net savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuriame yra punktai dėl veiklos skaidrumo: „Savivaldybės institucijų ir kitų viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma“; bei viešumo: „Savivaldybės gyventojai teisę susipažinti su savivaldybių institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą“.
Deja, tik 7 tarybos nariai jiems pritarė, 2 susilaikė, o 13 prieš – klausimas neišbrauktas iš darbotvarkės.
Net trylikai tarybos narių pasirodė, jog antikorupcinio vertinimo čia nereikia ir jie visi žino naująją Vilkaviškio autobusų stoties viziją, o rinkėjams praneš, kai norės. Klausimas priimtas, nes „buldozeryje“ sėdėjo stipri trylikos narių komanda: Melibajeva Mavliuda, Geležiūnas Vytautas, Gudaitis Gedeminas, Kamaitis Valdas, Kiaulakis Kazys, Kružinauskas Kęstas, Lopeta Stanislovas, Pilipavičius Algirdas, Rapulskienė Dovilė, Šlivinskas Arvydas, Blažaitis Linas, Neiberka Algirdas, Vabalas Saulius.
R. Žiemys bandė nenusileisti: „Svarstysim be korupcijos vertinimo? Tai kaip dabar bus?“
Atėjus laikui svarstyti šį klausimą, keletas tarybos narių dar bandė svarstyti sprendimo galimybes, tačiau buldozerio ekipažas nekantravo greičiau priimti siūlymą. Tarybos narys K. Kružinauskas be jokių motyvacijų pasiūlė netęsti sujungimo. A.A. Greimas priminė šiam tarybos nariui jo pažadus ir pasiteiravo, kada bus įsteigti jo žadėti finansininko ir vadybininko etatai, ir iš kokių lėšų tai bus padaryta?
Būsimi finansiniai ištekliai domino ir R.Žiemį, kuris dar kartą priminė sprendimui būtiną antikorupcinį vertinimą. „Turėtų būti bent du scenarijai: optimistinis ir pesimistinis. Tarybos nariams bent koks planas turėtų būti pateiktas, nes Vilkaviškio visuomenei bus dar labiau neaišku“, - sakė jis.
Posėdžiui vadovavęs meras A. Neiberka į tarybos narių klausimus atsakė, kad jis buvo susitikęs su UAB „Kautra“ vadovais, kurie pritarė savivaldybės vadovų norui, kad ateitų investicijos, ir „Kautra“ jau vasarį pateiks pasiūlymus, nes nori pritraukti investuotojus.
Vėl trylikai balsavus už, klausimas nutraukti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ reorganizavimą prijungimo būdu, kai prie uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungiama UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ priimtas.

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...

Politikų ir ekspertų siūlymai regioninei politikai

Penktadienį seminare „Modernios Lietuvos kūryba – Naujoji regioninė politika“ politikai bei ekspertai diskutavo, kokios regioninės politikos reikia Lietuvai. Renginyje, kurį organizavo Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius bei Demokratinės politikos institutas, dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovas Robertas Dargis, „Investuotojų forumo“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė, „Investuok Lietuvoje“ vadovė Milda Dargužaitė, SEB prezidento patarėjas Gitanas Nausėda, savivaldybių merai, vidaus reikalų ministerijos atstovas ir kt.
A. Kubilius pabrėžė, kad kalbant apie provincijos ekonominę plėtrą, reikia išgryninti, kas yra regioninės politikos objektas.
„Iki šio tai būdavo centrinės valdžios turimas pinigų kapšas, iš kurio skirstomos lėšos. Tačiau būtina pakeisti supratimą apie regioninę politiką ir jos objektais turi tapti verslas bei žmogus, kuriam būtų suteikiamos galimybės dirbti normalų darbą ir gyventi ne didžiuosiuose šalies miestuose, o provincijoje“, – sakė opozicijos lyderis.
Diskusijos metu buvo pristatyti siūlymai regionų ir vietos ekonominiam vystymui, kurių svarbiausieji, anot šešėlinės regionų plėtros ministrės Agnės Bilotaitės – regionų vaidmens stiprinimas, verslo skatinimas atsiliekančiuose regionuose, savivaldybių suinteresuotumo kūrimas, jaunimo skatinimas per švietimo ir būsto politiką.

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...

Opozicija sėdo į seniai klibintas valdžios kėdes

Dangyra APANAVIČIENĖ, „Santaka“, 2013-12-05

Naują valdančiąją daugumą subūrusiai opozicijai pagaliau pavyko įgyvendinti savo seną svajonę – paimti valdžią. 
Antradienį vykusiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje buvo išrinktas naujas meras, jo pavaduotojas bei Savivaldybės administracijos direktorius. 

Perversmas pavyko
Po beveik trejus metus trukusios principinės kovos rajono socialdemokratai, 2011-aisiais metais triuškinančiai laimėję rinkimus, bet nesugebėję suburti valdančiosios daugumos, atgavo tai, ką buvo praradę, – galimybę užimti svarbiausius rajono valdžios postus. 
Iškart po rinkimų susiskaldę ir netekę valdžios socialdemokratai kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovais liko opozicijoje. Keletas vėlesnių mėginimų paimti valdžią šiems politikams didesnių rezultatų neatnešė. Prieš trejetą mėnesių pavyko iš pareigų atleisti tik vicemerą Algirdą Bagušinską ir administracijos direktorių Audrių Balbierių. 
Antradienį naują valdančiąją daugumą šiaip ne taip subūrę opozicijos atstovai kirto iš peties. Pasitelkę iš buvusios valdančiosios koalicijos perėjusį ir „auksinį“ lemiamą tryliktąjį balsą atsinešusį Liną Blažaitį, iš postų nuvertė merą Algimantą Antaną Greimą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjusį buvusį direktoriaus pavaduotoją Evaldą Janulionį. Į atlaisvintas vietas vakarykščiai opozicionieriai susodino savo atstovus. 

Komentuoti (0)

Skaityti daugiau...